Kvalitet och HMS

Kvalitetssäkring har varit en del av Loyds kultur i flera årtionden

Lång erfarenhet

Loyds har i mer än femtio år utvecklat och tillverkat säkerhetsutrustning för bilbranschen. Vi har genom denna erfarenhet arbetat upp en sund kultur för kvalitetssäkring i alla led av verksamheten.

Bilfabriker

Under större delen av tiden har våra kunder bestått av bilfabriker. Volvo och Toyota är två av de bilmärken vi har samarbetat nära med under många år.

Extrema kvalitetskrav på säkerhetsbälten

En av huvudprodukterna vi arbetat med har varit säkerhetsbälten. Det är en bilkomponent som det ställs mycket höga krav på. För att tillgodose dessa utvecklades tillsammans med Volvo, ett på den tiden mycket bra kvalitetssystem. Detta var under en period då bilbälten inte var standardutrustning i Norge.

Samarbete med Toyota

På slutet av nittiotalet inledde Loyds sitt samarbete med Toyota Motor Europa. Det påbörjade en ny era av kvalitetsstyrning på Loyds. Kvalitetssystem i mer modern tappning som vi idag använder är präglade av en mer genomarbetad kvalitet i alla led av verksamheten. Vi kallar det kontinuerlig förbättring. I det moderna system som vi använder idag är alla faser i en produktcykel tillgodosedda.

ISO-standarder

Verksamhetsstyrningssystemet vi använder idag tillgodoser Toyotas, och därmed de flesta andra bilmärkens, krav på utveckling, produktion och miljökrav. Därtill tillgodoser systemet de fundamentala baskrav som ställs i ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

Loyds är COP-certifierat

Dessutom är Loyds certifierat i enlighet med COP (Conformity of production) som är ett EU-godkännande som krävs för att kunna tillverka ECE-godkänd säkerhetsutrustning som t.ex. bilbälten. COP är en mer kontrollorienterad standard med fokus på spårning av tillverkade varor, då sådana produkter idag är underställda mycket hårda krav vid en eventuell återkallning.

Som ett tydligt bevis på att även producenter i Norge kan leva upp till krävande kunders krav på högpresterande verksamhetsstyrningssystem, har Loyds tilldelats flera priser av Toyota Motor de senaste åren.

Kriterierna för tilldelning av dessa priser är att man presterar jämnt och högt, och är den bästa eller en av de allra bästa underleverantörerna till Toyota.


Loyds har tilldelats följande priser:

2004: Excellent Production Quality

2005: Improved Supply Performance

2006: Development and Quality Performance

2009: Project management (som numera är definitionen av produktutveckling)

Per Arne Iversen
Kvalitets- / HMS-ansvarig Loyds

Frågor omkring detta? Skicka oss en förfrågan och vi kommer att kontakta dig.

SE_Henvendelse fra web (1 kolonne)

Kryssa av för att Loyds Industri kan samla in och använda information om dig och din användning av våra digitala kanaler för att anpassa marknadsföringen så att den är relevant för dig. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

>