Produktutveckling

Innovation, genomförande, dokumentation och kvalitet satt i system

Moderna programvaror för design

Utvecklingsavdelningen på Loyds har hög teknisk kompetens och en avancerad teknisk IT-plattform. Programvara som Catia, Inventor och AutoCad används i framställning av teckningar i 3D och 2D.

Komplett dokumentation

All dokumentation finns tillgänglig i ett strukturerat formulär som vi kallar Teknisk Fil. Där finns all nödvändig dokumentation som krävs för att kunna kommunicera produktinformation internt och externt. Från skisstadie till monteringsanvisningar.

3D-skanner

Vi har en ny 3D-skanner som gör det möjligt för oss att överföra bilens kontur till Catia eller Inventor

Metod för utveckling

Vi har utarbetat en unik metod som beaktar produktutvecklingsprocessen från A till Ö.

Dokumentation på alla nivåer

Vi kan kommunicera med kunder och bilfabriker på ritningsnivå och kan ta fram den nödvändiga tekniska dokumentation som efterfrågas.

Från produktskiss till leverans

Kvalitet och dokumentöversikt är en viktig faktor i samband med produktutveckling. Detta säkerställer övergången till produktion och produktleveranser.

Kommunikation både med återförsäljare och med producent

Vår avtalspartner är i regel på nationell eller europeisk nivå, men vi måste också effektivt kunna samarbeta med bilfabrikerna. Detta kräver att vi beaktar det regelverk och de krav de ställer.

Varierade leveranser

Avdelningen genomför 50–60 projekt årligen och har kapacitet att utveckla produkter inom de flesta verksamhetsområden.  

Frågor omkring detta? Skicka oss en förfrågan och vi kommer att kontakta dig.

SE_Henvendelse fra web (1 kolonne)

Kryssa av för att Loyds Industri kan samla in och använda information om dig och din användning av våra digitala kanaler för att anpassa marknadsföringen så att den är relevant för dig. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

>