Strategi

Utgångspunkten skall alltid vara kundens behov.

Strategi

Loyds övertygelse är att god förståelse för och inlevelse i slutanvändarens behov och möjligheter ger oss den kunskap som krävs för att utveckla optimala produkter och koncept. Detta skall understödjas av en effektiv process för integrerad produktutveckling och produktion.

Konkurrensdisciplin

Vår konkurrensstyrka är PRODUKTORIENTERING primärt och KUNDNÄRHET sekundärt. Detta betyder att Loyds ska utmärka sig som företaget med störst kunskap om vad som är rätt lösning för kunden.

Vårt framgångsrecept

Konkurrensstyrka + Kundval = Marknadsledarskap

Nöjda kunder ger ökad lönsamhet

Vi är övertygade om att målinriktat kompetensuppbyggande i kombination med starkt fokus på kundens val kommer att bidra till ökad kundnöjdhet och bättre lönsamhet på sikt.

Frågor omkring detta? Skicka oss en förfrågan och vi kommer att kontakta dig.

SE_Henvendelse fra web (1 kolonne)

Kryssa av för att Loyds Industri kan samla in och använda information om dig och din användning av våra digitala kanaler för att anpassa marknadsföringen så att den är relevant för dig. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

>