Produkter: Perfekt finish

Biltillverkarna är våra största kunder. Loyds produkter ingår som standardutrustning i många bilmodeller.
Det betyder att de har godkänt vår kvalitet.

Loyds produkter är 100 % anpassade till varje enskild bilmodell. De har maximal bullerdämpning, formpressade textilier och smarta detaljlösningar. Med Loyds får du den rätta personbilskänslan i din transportbil.

Smartfloor

Smartfloor till transportbilar – ett nytt sätt att tänka serviceinredning på!

Inklädnad av lastutrymme

Biltillverkarnas standardinklädnader i varubilar är nästan alltid dåliga minimilösningar. I regel är endast nedre delen av lastutrymmet klädd.

LED-lampor för transportbil

Loyds erbjuder funktionella lösningar för att hålla ordning i transportbilen. Loyds Smart-produkter har praktiska lösningar for lastutrymmet som bidrar till att göra arbetsdagen lite lättare.