Toyota och Loyds: Nära samarbete under 10 år

Loyds och Toyota har ingått ett mycket nära samarbete. Man kan nästan säga att Loyds är en integrerad del av Toyotas utvecklingsavdelning.

Godkännande av Loyds produkter

Standardiseringen på den europeiska bilmarknaden utvecklas i en rasande takt och kraven på fabrik, importör och påbyggare ökar ständigt. För bara 1-3 år sedan kunde man utveckla enkla lösningar som vid första anblicken verkade vara i sin ordning, och få dessa godkända av nationella myndigheter. Vi ser redan nu att kraven på processen fram till en godkänd produkt har skärpts betydligt för alla aktörer. Det krävs nu ett samarbete mellan alla parter för att få bilar och utrustning godkända, och detta kommer att öka de kommande två åren.

Toyota tidigt ute

Detta har Toyota tidigt insett. Toyota har tillsammans med Loyds under flera år utvecklat en arbetsform som tillgodoser alla dessa krav tillsammans med interna kvalitetskrav, krav på logistik, materialval, miljöfrågor o. dyl.. Allt detta är dokumenterat på ett sätt som tillgodoser alla kända krav.

Loyds har kontroll på utvecklingsarbetet

Loyds har antagit alla Toyotas standarder för produkt- och processbeskrivningar, utvecklingsrutiner och projektstyrning. Detta gäller även kvalitetssäkring/kvalitetsstyrning och kostnadsbesparingar. I vissa fall, i synnerhet för några år sedan, kunde detta verka tungrott och tidskrävande. När vi nu ser att kraven faktiskt har kommit upplever vi att också andra kunder sätter stort värde på vår erfarenhet. Vi har många års erfarenhet av att utveckla, rita och dokumentera alla våra produkter i enlighet med standarder som bilfabrikerna kräver. Nu törs vi påstå att vårt sätt att arbeta är mer effektivt än någonsin när det gäller den process man måste gå igenom under nyutveckling av produkter till bilbranschen.

Feasibility study

Genom ingående kunskap om användarkrav, marknadskrav och myndighetskrav, kan Loyds snabbt få fram illustrerande skisser på genomförbara lösningar med rätt process- och materialval

Business case

Vi har under 60 år i branschen arbetat upp erfarenhet som kvalificerad partner i diskussioner om ett business case, och kan lägga fram relevant data som kunden behöver för att bedöma lönsamheten i projektet. Vi tar med oss vår erfarenhet in i diskussionerna med kunden.

Utveckling

Loyds följer ett bestämt mål för utveckling som säkerställer att rätt saker görs i rätt ordning, och att de dokumenteras på det sätt som bilbranschen ställer krav på. Vi arbetar med flera CAD-system , men vi ser nu att bilfabrikerna i stort sett samlats kring Catia som CAD-plattform. Även Loyds har använt Catia under flera år och har stor erfarenhet av datautväxling med fabrikerna. Vi har idag tecknat avtal som gör att vi får CAD-data om bilarna skickade till oss, vilket gör att vi kan rita in interiörlösningar direkt i fabrikernas CAD-modeller.

Kostnadsbesparing

Bilbranschen har med sin ständiga fokus på kostnadsbesparingar behov av långsiktigt samarbete. Detta gör att t.ex. Toyota har en modell där vi opererar med öppna kalkyler. Det ger bägge parter en förutsägbarhet och ett gemensamt mål om att förbättra sig på kostnadssidan.

Testning

Vi har egen utrustning för statisk testning av våra produkter, detta används i de fall statiska tester räcker. Loyds är ackrediterade av norska Veidirektoratet (Vägverket) för att utföra dessa i egen regi. Vidare har vi under flera årtionden upparbetat en gedigen kompetens för konstruktion och testning av produkter som kräver dynamisk testning. Dessa tester är långt mer omfattande och kostsamma. Det är därför viktigt att alla konstruktioner blir så korrekta som möjligt från början. Loyds har skapat en rutin i utvecklingsförloppet där tidigare erfarenheter tillvaratas för att kunna se den nya lösningen i ljuset av tidigare erfarenheter.

Kontroll och utbildning

För att säkerställa att produkten blivit som förväntat fylls ett dokument i under provmontering och testning tillsammans med kunden som ett formellt möte. I regel görs detta tillsammans med monteringsplatsen för produkten, så att utbildning av montörer kan ske samtidigt.

Dokumentation

Vi har tillsammans med Toyota definierat innehållet i ”Loyds tekniska fil”, som tillgodoser behoven hos alla som är inblandade i produkten. Det gäller hela vägen genom ett business case, utvecklingsförloppet, råvaruinköp, processbeskrivningar, inspektionsstandarder, förpackning, montering, användarmanualer etc. Vår erfarenhet av detta dokument är att när en produkt släpps, vet alla var de kan hitta informationen de behöver.

Produktion

Loyds har idag en modern fabrik på 8100 m2 med det senaste inom skivbearbetning av stål, metaller, plast och träslag. Vidare har Loyds utvecklat nära och bra samarbeten med en rad underleverantörer inom rörvalsning, vakuumformning, sprutgjutning, glasfiber, mattor, textilier och skum i flera varianter.

Logistik

Kraven på en kort responstid är idag extrema. Loyds har tillsammans med Toyota utvecklat ett system för prognoser och dagliga leveranser med dedikerade bilar. Idag planerar t.ex. Toyotas klargöringscenter i Malmö, som betjänar Norden, nästa dags produktion som Loyds mottar kl. 12.30 via EDI. Kl. 14.30 lämnar lastbilen Loyds färdiglastad. Varorna distribueras ut på linjerna i Malmö före kl. 06.00 nästa morgon. Alla varor skickas i specialdesignade emballage som returneras. I de fall papper måste användas, återanvänds det flera gånger.

I dag levererar Loyds ca 100 olika artikelnummer till Toyota som används i mer än 6 länder med en årlig omsättning på ca 20 milj. nok.

I dag leverer Loyds ca. 100 forskjellige artikkelnummer til Toyota som benyttes i mer enn 6 land med en årlig omsetning på ca. 20 mill. nok.

>